11 av 12  

Villa Bohman

Ett av mina första jobb som visade sig bli ett av de största, med förmånen att därefter och tillsammans med ägaren få vara trädgårdens samtalspartner, vinter som sommar. Relationen till Villa Bohman är väldigt speciell och betyder fortfarande mycket för mig

En omfattande anläggning med stora markarbeten där nya ytor måste tas fram, dryga 40 lastbilslass med fyllningsmassor kördes hit. Trädgården är uppbyggd kring en 'promenad', en trädgårdsgång i fint stenmjöl som löper runt hela huset inbäddad med stora perenna planteringar, häckar och träd.
Trädgården har under åren utvidgats och utvecklats i flera etapper, perenner har flyttats eller ersatts av nya sorter, precis som det ska vara i en trädgård när humör och smak får spela in!

En del av 'promenaden' med perenna planteringar

En del av 'promenaden' med perenna planteringar

Pomeranshuset

Långgatan 3

827 31 Ljusdal

Telefon: 0651 - 140 20

Mobil: 0706 - 639 070

info@pomeranshuset.se

Maria Bremefors jobbar med trädgårdsdesign, och tar din trädgård från idé till verklighet. Detaljerade ritningar med utförliga växtlistor och planteringsskisser sätter visioner på plats. I det Italieninspirerade Pomeranshuset med butik och café blandas växter som citrus, oliv och lavendel med arkitektur och historik. Här anordnas events, utställningar, kurser och spännande föredrag. Platsen är ett inspirerande besöksmål med en unik Medelhavsmiljö mitt i Hälsingland.

MADE BY ohappa