Mitt intresse för Italien och italienska trädgårdar med sina karaktärsväxter, arkitektur, historik, landskap och njutfulla ögonblick har kommit att påverka och inspirerat mig i hela mitt trädgårdsutövande. Live your dream! Det kan inte sägas tydligare än så. Pomeranshuset är för mig en lång och skön dröm som blivit verklighet! Välkommen att följa med!

mitt pomeranshus

"Pomeranshuset skulle skydda de exotiska växterna, det var det viktigaste, men det skulle också vara en plats där man kunde njuta och koppla av, som ett litet paradis. Pomeranshuset, som man ofta kallade orangeriföreteelsen på 1600-talet i Sverige, fick alltså även en nöjesfunktion mot slutet av seklet…" Anna Jakobsson, Lustgården 1998

Vad vill jag med mitt Pomeranshus? I första hand är det en trädgårdsdröm som jag realiserar men också en utveckling av mitt trädgårdsmästeri där min verksamhet nu får en egen plats. Pomeranshuset har en inriktning på Medelhavsmiljöer, där visning och försäljning av Medelhavsväxter, örter och perenner varvas med trädgårdsevents, utställningar, kurser och spännande föredrag.

Med Pomeranshuset vill jag försöka förmedla och berätta trädgårdshistoria och min förhoppning är att jag ska ge varje besökare en form av ny upplevelse. Jag vill att Pomeranshuset ska uppfattas som lite mer än en handelsträdgård och trädgårdscafé. Min vision och framtidsbild är att hela miljön med byggnaden, kalkstensterasserna och stilträdgården i renässansstil ska bidra till att du får en stunds njutning med en smak av...ja, kanske Toscana. På terasserna omges du av citrusträd, lavendel, oliv och övriga rariteter ur Medelhavets flora samtidigt som du intar en god kopp kaffe med hembakt sötebröd. På sikt tänker jag att du tillsammans med oss deltar och njuter under Pomeranshusets 'Antipasti & Aperitivi kvällar' då vi dukar upp italiensk deli, förmodligen under den bedårande blåregnspergolan.

I renässansens Italien finns ett uttryck för det liv man levde uppe i sin ’villa’, ofta i bergen med utsikt över staden eller landskapet. Villan var den plats där man drog sig tillbaka och återhämtade sig från det hektiska affärslivet som pågick inne i staden. I villan ’njuter man sitt otium’ som syftar på det lugna och ostörda livet, som ett litet paradis. I min drömbild vill jag att du under ditt besök hos oss på Pomeranshuset ska upprymmas av samma lugna sköna känsla att du - ’njuter ditt otium'.

Mitt första möte med limonaian på Villa Gamberaia, robust innertak och murade växtbänkar

Mitt första möte med limonaian på Villa Gamberaia, robust innertak och murade växtbänkar

Mina inspirationskällor

I uppförande av mitt Pomeranshus har jag inspirerats mycket av den gamla limonaian vid Villa Gamberaia utanför Florens i Italien. Limonaia är den italienska benämningen för övervintringshus av citrusväxter. Innertaket med bjälklag och den murade växtbänken är delar tagna därifrån. Nischer och pelare utgör dekorativa inslag i interiören. Exteriören med det upprättstående dekorerade krönet som omsluter byggnaden är ett särdrag som de flesta orangerier runt om i Europa har. Likaså den helmurade norrväggen och höga glaspartier mot söder och öster. En vedeldad kamin med rökkanaler är värmekällan. Då växterna är i vila behövs inte så mycket ljus och inte heller så många plusgrader.

Löwsta bruks orangeri, studiebesök under min utbildning. Inspirerats av det omslutande krönet.

Löwsta bruks orangeri, studiebesök under min utbildning. Inspirerats av det omslutande krönet.

Pomeranshus trädgårdshistoriskt

Vad är ett pomeranshus? För att ge svar på det måste man gå tillbaka trädgårdshistoriskt till epoken kring renässansen, den italienska renässansens 1400-1500 tal. Det var under den tiden som citrus var statusväxt och en starkt eftertraktad handelsvara med Italien som främsta exportör. Bland citrusväxterna var det i första hand citron man odlade men även apelsin, pomerans och mandarin förekom. Enklast att odla var pomeransen följt av citron, apelsin och mandarin. I de norra delarna av Italien behövde citrusodlingarna under den kalla årstiden komma in i ett övervintringshus; en limonaia. För att kort sammanfatta citrusens spridningsvägar ut i Europa och till Sverige så är det från 1600 talet som dessa byggnader och med sin benämning första gången kommer in i svensk trädgårdshistoria. Det är Olov Rudbeck d.ä som ritar ett 10-tal pomeranshus till slott och herresäten runt om i Sverige i mitten på 1600-talet. Begreppet pomeranshus lånade man från tyskans pommerantz kiällare. Hundra år senare blir citrusen starkt förknippades med Versailles i Frankrike och parfymkungen Ludvig XIV varför man tror att svenskan då lånade den franska benämningen på dessa byggnader; orangeri. Ett pomeranshus är ett övervintringshus för pomeranser och övriga känsliga Medelhavsväxter och den första svenska benämningen på dessa byggnader.

I århundraden har människor intresserat sig för växter och botanik. Svenska expeditioner ut i världen gjordes redan under 1600 talet där mängder av växter och frön av okända sorter skeppades hem till Sverige. Det har alltid funnits en nyfikenhet och ett intresse att dokumentera, klassificera och katalogisera växter från när och fjärran. Samlare utbytte växter av rent intresse eller för att kunna överträffa varandra, eller helt enkelt för att de ville äga en fullständig samling av alla kända varianter. Som med allt annat så gick det också mode och trender i trädgårdskonsten och bland växter. Citrusfrukterna innebar status och rikedom eftersom de naturligt inte gick att odla så långt norrut och bland högborgligheten var det riktigt på modet att ha ett pomeranshus på sina ägor. Odlingen av exotiska växter i pomeranshus och drivhus i Sverige var omfattande under 1800 talet.

Nedan ett citat som beskriver pomeransens storhet under tidigt 1800-tal.

”I början av 19:e seklet blef genom krig sjöfarten hindrad och priset på pomernaser så högt uppdrifvet, att en svensk pomerans betaltes med 4 till 6 R:dr B:ko, så att man med vinst kunde odla dessa frukter i Sverige, isynnerhet som pomeranser den tiden utgjorde en lyx-artikel, som icke fick saknas vid högtidliga dryckeslag. Derigenom erhöll orangeribyggnaden hos oss en bättre riktning, och pomeranskulturen uppdrefs till en ovanlig höjd, hvilken numera nedgått till ingenting. Sällan får man nu se, i våra växthus, ett friskt och rikt fruktbärande pomerans-träd. Istället för pomeranskulturen har nu blomsterskötseln inträdt, med sina större anspråk på ljusa växthus; derföre har våra fordna orangerier blifvit förvandlade till låga blomsterhus, utan anspråk på architekturens skönhet.” Lundström 1852

”Pomeranshuset fungerade inte enbart som skydd för växterna utan var även promenadplats och fungerade som ett slags lusthus där man kunde njuta av de vintergröna växterna. Detta förde med sig att pomeranshusen utformades arkitektoniskt i tidens smak för att harmoniera med den övriga parken eller huvudbygggnaden.”
Jakobsson, Lustgården 1998

Pomeranshuset

Långgatan 3

827 31 Ljusdal

Telefon: 0651 - 140 20

Mobil: 0706 - 639 070

info@pomeranshuset.se

Maria Bremefors jobbar med trädgårdsdesign, och tar din trädgård från idé till verklighet. Detaljerade ritningar med utförliga växtlistor och planteringsskisser sätter visioner på plats. I det Italieninspirerade Pomeranshuset med butik och café blandas växter som citrus, oliv och lavendel med arkitektur och historik. Här anordnas events, utställningar, kurser och spännande föredrag. Platsen är ett inspirerande besöksmål med en unik Medelhavsmiljö mitt i Hälsingland.

MADE BY ohappa